Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa

Nhan đề : Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa / Huỳnh Văn Tới chủ biên ; Biên soạn: Phạm Đức Mạnh, Lê Ngọc Quốc, Phạm Chu Minh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2020
Tác giả : Huỳnh Văn Tới TS chủ biên
Mô tả vật lý : 197 tr. : hình ảnh ; 25 cm
Mã số : 165068
Phân loại : 959 775 / D 300 T | 23 ;
Tóm tắt : Tài liệu giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa với nội dung như sau: Dấu ấn thời gian, các công trình trong không gian văn hóa thành cổ; Lịch sử oanh liệt hào hugf của quân dân Đồng Nai kháng chiến chống Pháp tại thành cổ Biên Hòa; Hiện trạng, phục dựng và tu bổ di tích thành cổ;…. Tài liệu sẽ cung cấp đầy đủ, chi tiết nhất về di tích lịch sử cấp Quốc Gia – Thành cổ Biên Hòa tại Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2021/PĐ/VL 22127 ; 2023/ĐC/VL 1862 – 1863

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 935