Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

Biên Hòa – Đồng Nai xưa và nay = Bien Hoa – Dong Nai of the past and present

Nhan đề : Biên Hòa – Đồng Nai xưa và nay = Bien Hoa – Dong Nai of the past and present / Lâm Hiếu Trung chủ biên, Bùi Quang Huy, Trần Quang Toại
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2005
Mô tả vật lý : 254 tr. : hình ảnh ; 29 cm
Phân loại : 915.977 5 / B 305 H | 14 ; 91(V312) / B 305 H | pl19d 9(V)2 9(V312)
Tóm tắt : Tư liệu ảnh về lịch sử, văn hóa, kinh tế vùng đất Biên Hòa của miền Đông gian lao mà anh dũng thời kháng chiến và sự phát triển sau ngày thống nhất đất nước ;
Mã số : 88930
Đăng ký cá biệt : 2007/PĐ/VL 7066-7067 ; 2007/PM/VL 78291-78292 ; 2007/PTC/VL 3146., 3004 ; 2007/PXBP/VL 7075 ; 2014/PĐC/VL 907 – 908 ; 2007/PTC/VL 3004 ; 2007/PTC/VL 3146 ; 2007/PĐ/VL 7066 – 7067 ; 2008/PXBP/VL 7075 ; 2018/ĐC/VL 1492 ; 2007/PM/VL 78291 – 78292

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 20459