Tài liệu xem bằng mã QR Code

Thư mục, Thư mục ảnh

Giới thiệu Bộ sưu tập ảnh: Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; đồng thời qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc Bộ sưu tập ảnh: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, gồm 90 bức ảnh, được chia thành 3 phần:

Phần 1: Những ngày tháng không thể nào quên

Phần 2: Chứng tích lịch sử

Phần 3: Lễ ký Hiệp định Paris

Các bức ảnh được sưu tầm, tuyển chọn từ các trang thông tin điện tử đã tái hiện một cách chân thực và đầy đủ về 12 ngày đêm anh dũng, kiên cường chiến đấu chống lại các pháo đài bay B52 của địch, bảo vệ vùng trời Thủ đô, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa của lực lượng Phòng không – Không quân ta nói riêng và Nhân dân Hà Nội nói chung, buộc đế quốc Mỹ phải ký vào bản Hiệp định Paris, công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; chấm dứt các hoạt động chiến tranh, rút hết quân đội Mỹ về nước, tạo đà cho cách mạng Việt Nam tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Số lượt người xem: 37028