Tài liệu xem bằng mã QR Code

Thư mục, Thư mục ảnh

Giới thiệu Bộ sưu tập ảnh: Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Đồng chí Võ Văn Kiệt (bí danh Sáu Dân) – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo tài năng xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam có những cống hiến to lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí cũng là nhà lãnh đạo tiên phong đã có những quyết sách táo bạo góp phần quan trọng đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng, ổn định và vững bước trên con đường hội nhập, phát triển.

86 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục vô cùng phong phú, sôi nổi, cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đỗi hào hùng, vẻ vang của Đảng và dân tộc, gắn liền với những “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trên bước đường đất nước đổi mới và hội nhập.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (1922-2022), nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về sự nghiệp cách mạng và phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt, khơi dậy truyền thống dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay, Thư viện tỉnh Đồng Nai trân trọng giới thiệu: Bộ sưu tập ảnh về Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Với gần 60 hình ảnh được chia làm hai chủ đề: Dấu ấn Võ Văn Kiệt và Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, được sưu tầm, chọn lọc từ những cuốn sách viết về/ nói về đồng chí Võ Văn Kiệt có trong kho tài liệu của Thư viện góp phần ghi dấu chặng đường gian nan nhưng cũng đầy vẻ vang của đồng chí Võ Văn Kiệt, sẽ cung cấp cho bạn đọc cách nhìn tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo tài năng, sáng tạo, tiên phong đối với Đảng và cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Vo Van Kiet
Số lượt người xem: 35757