Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Địa chí Đồng Nai, Khảo cổ học, Sách

Bảo vật quốc gia vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai

Nhan đề : Bảo vật quốc gia vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai = Bien Hoa – Dong Nai national treasures / Nguyễn Hồng Ân
Xuất bản : Đồng Nai ; Nxb. Đồng Nai ; 2023
Tác giả : Nguyễn Hồng Ân TS.
Mô tả vật lý : 252 tr. : ảnh ; 25 cm
Phân loại : 930.109 597 75 / B 108 V | 23 ;
Mã số : 176604
Tóm tắt : Tập sách ảnh, song ngữ Anh – Việt giới thiệu 3 hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia: Đàn đá Bình Đa, qua đồng Long Giao, mộ cự thạch Hàng Gòn.

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 18536