Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách

325 năm Biên Hòa – Đồng Nai: Theo dòng chảy thời gian

Nhan đề : 325 năm Biên Hòa – Đồng Nai: Theo dòng chảy thời gian / Huỳnh Văn Tới, Bùi Quang Huy, Vũ Trung Kiên
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb Đồng Nai , 2024
Mô tả vật lý : 409 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Mã số : 176603
Phân loại : 915.977 5 / B 305 H | 23 ;
Tóm tắt : Tuyển tập gồm các bài báo viết về Biên Hòa – Đồng Nai trong năm 2023 trên Báo Đồng Nai cuối tuần và Báo Đồng Nai của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Đông Nai: Huỳnh Văn Tới, Nguyễn An, Trần Anh Huy, Nguyễn Hồng Ân, Trần Châu Phi, Lâm Cón, Trần Hữu Cường, Phan Đình Dũng, Nguyễn Thái Hải, Trần Thu Hằng, Bùi Quang Huy, Hà Lê, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Quyên, Đào Sĩ Quang, Bùi Công Thuấn, Hà Thị Thanh Thúy, Đàm Chu Văn… ;
Đăng ký cá biệt : 2024/ĐC/VL 1882

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 10735