Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII

Nhan đề : Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2005 – 2010) : Lưu hành nội bộ
Xuất bản : Đồng Nai : [Knxb.] , 2006
Mô tả vật lý : 168 tr. ; 19 cm
Mã số : 80292
Phân loại : 324.259 707 1 / V 115 K | 14 ; 3KV(060)”2005” | pl19d 3KV1(V312)
Đăng ký cá biệt : 2007/PĐ/VV 64191-64192 ; 2007/PM/VV 83226-83230 ; 2007/PTC/VV 3256-3257 ; 2007/PLĐ/VV 34845 – 34849 ; 2007/PLĐ/VV 34879-34885 ; 2008/PĐC/VV 776 – 777 ; 2012/PBTG/VV 307 ; 2013/TSNVL/VV 95 ; 2015/ĐC/VV 1057, 1060 ; 2015/LĐ/VV 75800 – 75801

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7351