Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V

Nhan đề : Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1991
Tác giả : Đảng cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 109 tr. ; 19 cm
Mã số : 85359
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / V 115 K | 23 ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 385

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5248