Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I tỉnh Đảng bộ Đồng Nai

Nhan đề : Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I tỉnh Đảng bộ Đồng Nai / Đảng cộng sản Việt Nam
Xuất bản : Đồng Nai : Ban Tuyên huấn tỉnh ủy , 1977
Tác giả : Đảng cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai . Ban chấp hành
Mô tả vật lý : 50 tr. ; 19 cm
Mã số : 26127
Phân loại : 324.259 707 1 / NGH 300 QU | 14 ; 324.259 707 509 597 75 / NGH 300 QU | 23 ; 3K1(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1980/PM/VV 8999, 9002 ; 2018/ĐC/VV 286 ; 2007/PLĐ/VV 1018 ; 2011/PLĐ/VV 51011 ; 2007/ĐC/VV 286 ; 2007/LĐ/VV 1018 ; 2006/PM/VV 8999 ; 2006/PM/VV 9002 ; 2013/LĐ/VV 51011

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4501