Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tam Hiệp

Nhan đề : Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tam Hiệp / Viết lần đầu: Yên Tri, Đào Tiến Thưởng ; Sửa lần cuối: Quang Toại
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2004
Mô tả vật lý : 160 tr. : 06 tờ ảnh ; 21 cm
Mã số : 88026
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / L 302 S | 23 ; 9(V312) 3KV1(V312) / L 302 S | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1217 ; 2007/PXBP/VV 6135

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5057