Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 1975 – 2000

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (1975 – 2000) / Tỉnh ủy Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2007
Tác giả : Đảng cộng sản Việt Nam . Tỉnh ủy Đồng Nai
Mô tả vật lý : 419 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Mã số : 95806
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / L 302 S | 23 ;
Đăng ký cá biệt : 2008/PĐ/VV 66354, 66413 ; 2010/PĐ/VV 71886 – 71887 ; 2010/PM/VV 93974 – 93975 ; 2010/PLĐ/VV 45705 ; 2022/LĐ/VV 142342 – 142343 ; 2018/ĐC/VV 1231 ; 2013/TSNVL/VV 304 – 305 ; 2008/PTC/VV 3419 ; 2013/PĐC/VV 891 ; 2009/PM/VV 90901

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 3023