Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu 1930 – 2000

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu 1930 – 2000 / Trần Quang Toại, Nguyễn Phát Triển biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Tác giả : Trần Quang Toại
Mô tả vật lý : 410 tr. : 12 tờ ảnh ; 21 cm
Mã số : 6851
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / L 302 S | 23 ; 3K1(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1204 ; 2007/PXBP/VV 4491 ; 2020/PĐ/VV 90761

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5915