Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Sách

Huyện Vĩnh Cửu 55 năm đấu tranh cách mạng

Nhan đề : Huyện Vĩnh Cửu 55 năm đấu tranh cách mạng / Trần Quang Toại, Nguyễn Minh Vỹ, Đặng Thành Danh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1986
Mô tả vật lý : 264 tr. : hình ảnh ; 19 cm
Mã số : 85352
Phân loại : 959.775 / H 527 V | 23 ; 9(V312) / H 527 V | pl19d 3KV1
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1551 ; 2007/ĐC/VV 105 ; 2018/ĐC/VV 1551

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1275