Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Văn bia Biên Hòa

Nhan đề : Văn bia Biên Hòa / Phạm Ngọc Thành (ch.b), Phan Đình Dũng, Bùi Hiếu Tâm
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Tác giả : Phạm Ngọc Thành
Mô tả vật lý : 54 tr. ; 19 cm
Mã số : 6421
Phân loại : 959.775 / V 115 B | 23 ; 91(V312) / V 115 B | pl19d
Tóm tắt : Đây là tài liệu sử dụng lối văn biền ngẫu, cách tân, tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, giàu chất thơ, đậm chất sử, chuẩn xác và hữu tình, trí tuệ và trung thực ghi lại những sự kiện lịch sử, địa danh, nhân vật Biên Hoà – Đồng Nai trong suốt độ dài và chiều sâu lịch sử 300 năm. Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu và biết chính xác, đầy đủ hơn các sự kiện hào hùng của đất Đồng Nai trong lịch sử ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1546 – 1548 ; 2007/PXBP/VV 3685 ; 2006/PĐ/VV 45208 ; 2021/PM/VV 127205

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2073