Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Nghệ thuật - Mỹ thuật, Sách

Tượng gốm Đồng Nai – Gia Định

Nhan đề : Tượng gốm Đồng Nai – Gia Định / Huỳnh Ngọc Trảng,… biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1997
Mô tả vật lý : 102 tr. : minh họa ; 24 cm
Mã số : 1989
Phân loại : 738.095 977 5 / T 561 G | 23 ; 745.16(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1998/PM/VL 54027-028 ; 2003/PTC/VL 1355 ; 1998/ĐC/VL 686, 729 ; 1999/PXBP/VL 3291 ; 2007/PLĐ/VL 9577-9578 ; 2018/ĐC/VL 1517 ; 1998/PĐ/VL 3578

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1597