Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Sách, Sự kiện lịch sử

Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân phường Tân Vạn

Nhan đề : Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân phường Tân Vạn /Thực hiện: Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Bá Chức, Trần Văn Lâm.
Xuất bản : Đồng Nai :Nxb. Đồng Nai,1995.
Mô tả vật lý : 98 tr. :10 tờ ảnh ;19 cm.
Mã số : 88164
Phân loại : 9(V312.2 / TR 527 TH | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1995/PXBP/VV 1493

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1043