Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Sách, Sự kiện lịch sử

Trận phục kích La Ngà

Nhan đề : Trận phục kích La Ngà / Chiến Sĩ ; Hiệu đính: Trần Quang Toại
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1998
Tác giả : Chiến Sĩ
Lần xuất bản : Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung
Mô tả vật lý : 93 tr. : 4 hình ảnh ; 19 cm
Mã số : 2029
Phân loại : 959.704 1 / TR 121 PH | 23 ; 9(V312) / TR 121 PH | pl19d
Tóm tắt : Ngày 01/03 sáu mươi năm trước, chiến thắng La Ngà đã tạc vào lịch sử. Bằng sự huy động tài tình sức mạnh tổng hợp từ địa thế, từ lòng dân, Chi đội 10 – lực lượng vũ trang nhân dân khu 7, đã tiêu diệt đoàn xe của thực dân Pháp từ Sài Gòn đi Đà Lạt trên lộ 20, đoạn La Ngà – Định Quán; gây chấn động dư luận trong và ngoài nước về khả năng đánh và thắng địch của quân dân kháng chiến ; Chiến thắng La Ngà đã làm thay đổi “cái nhìn” của Thực dân Pháp về thế và lực của đôi bên ở chiến trường Việt Nam, đồng thời cũng làm nức lòng quân dân ta, từ đó mở ra hàng loạt chiến công vang dội khác, chiến thắng La Ngà đã trở thành biểu tượng của hào khí “miền Đông gian lao mà anh dũng” ; Sáu mươi năm đã trôi qua, âm vang chiến thắng La Ngà vẫn còn đó. Hôm nay, tại khu vực chiến trường xưa, một tượng đài chiến thắng La Ngà đã được tạo dựng để con cháu đời đời ghi nhớ chiến công bất tử ấy ; Nhằm tạc vào lòng dân, vào ký ức những lớp người đã đi qua chiến tranh cũng như vào truyền thống cách mạng kết tinh ở lớp trẻ hôm nay, bằng những trang viết hiện thực; ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu “Trận phục kích La Ngà” là tác phẩm có thể vượt không gian và thời gian, mang những ý nghĩa thiết thực trước mắt và lâu dài đến mỗi chúng ta ;
Đăng ký cá biệt : 1998/PM/VV 53944 – 53945 ; 2007/PLĐ/VV 10648 – 10649 ; 2007/PXBP/VV 7093 ; 1998/PXBP/VV 2457 ; 2011/PLĐ/VV 51017, 55915 ; 2018/ĐC/VV 731 ; 2018/ĐC/VV 1406 – 1407 ; 2007/LĐ/VV 11049 ; 2006/PĐ/VV 38491

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 847