Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Tổng kết công tác binh vận tỉnh Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ

Nhan đề : Tổng kết công tác binh vận tỉnh Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ : 1954 – 1975 / Ban Chấp Hành Tỉnh Đảng Bộ Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai. : Nxb. Đồng Nai , 1998
Tác giả : Ban Chấp hành tỉnh Đảng Bộ Đồng Nai
Mô tả vật lý : 108 tr. : 04 tờ ảnh minh họa ; 19 cm
Mã số : 2609
Phân loại : 959.704 3 / T 455 K | 23 ; 9(V312) 9(V)24 | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1427 ; 2015/PĐ/VV 84775 ; 1998/PĐ/VV 40249 – 40250 ; 2007/PLĐ/VV 11241 – 11242 ; 2015/LĐ/VV 74889 – 74895 ; 2007/PTC/VV 1348 ; 2006/PM/VV 55178 ; 2015/ĐC/VV 1064 – 1067

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 703