Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Sách

Tội ác thực dân Pháp – đế quốc Mỹ trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Nhan đề : Tội ác thực dân Pháp – đế quốc Mỹ trên địa bàn thành phố Biên Hòa / Biên soạn: Trần Quang Toại, Nguyễn Quang Hữu, Nguyễn Văn Thanh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Tác giả : Trần Quang Toại
Mô tả vật lý : 161 tr. ; 19 cm
Mã số : 8829
Phân loại : 959.704 3 / T 452 A | 23 ; 9(V312) / T 452 A | pl19d 9(V)21
Tóm tắt : Biên Hoà là một thành phố lớn thuộc miền Đông Nam Bộ, là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Nó giữ vai trò chiến lược quân sự quan trọng, là lá chắn phía Đông Nam của Sài Gòn. Vì vậy, trong tiến trình xâm lược nước ta, bọn Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã tập trung bộ máy quân sự, lực lượng binh chủng, hệ thống nhà tù, đồn bốt để thực hiện âm mưu xâm chiếm của chúng. Nhằm tìm hiểu những âm mưu, tội ác có tính điển hình và những hậu quả còn để lại cho đến ngày nay mà kẻ thù đã gây nên đối với quân dân Biên Hoà trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thư viện tỉnh Đồng Nai giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu “Tội ác Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ trên địa bàn Tp. Biên Hoà” ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1424 – 1425 ; 2021/PĐ/VV 91236 ; 2022/PM/VV 130688

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 875