Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, Sách

Kỷ yếu tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai khóa VI

Nhan đề : Kỷ yếu tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai khóa VI – nhiệm kỳ 1999 – 2004
Xuất bản : Đồng Nai : [K.Nxb] , 2004
Mô tả vật lý : 93 tr. : ảnh ; 29 cm
Mã số : 140741
Phân loại : 352.130 959 775 / K 600 Y | 14 ;
Tóm tắt : Nội dung tài liệu giới thiệu chương trình, nội dung hội nghị tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VI 1999 – 2004 và lễ đón huân chương Lao Động hạng 3 của chủ tịch nước tặng. Đồng thời giới thiệu các bài báo cáo tổng kết : hoạt động HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2015/LĐ/VL 75948 – 75949 ; 2015/PĐ/VL 18686 ; 2015/ĐC/VL 976 – 977 ; 2015/PM/VL 11877 – 11878

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1470