Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, Sách

Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã

Nhan đề : Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã / Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 – 2009
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2004
Tác giả : Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai . Nhiệm kỳ 2004 – 2009
Mô tả vật lý : 151 tr. ; 30 cm
Mã số : 141833
Phân loại : 352.130 959 775 / K 600 Y | 14 ;
Tóm tắt : Cuốn sách tập hợp các bài tham luận về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã. Một số giải pháp cụ thể về tăng cường năng lực quản lý hành chính ở Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 937 – 939

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1698