Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, Sách

Kỷ yếu hội nghị thường trực HĐND các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ I

Nhan đề : Kỷ yếu hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ I / Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [K.Nxb] , 2003
Tác giả : Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 76 tr. : ảnh ; 30 cm
Mã số : 141843
Phân loại : 352.130 959 77 / K600Y | 14 ;
Tóm tắt : Bao gồm những bài tham luận trình bày thực tiễn hoạt động cảu HĐND ở mỗi tỉnh và thành phố trong khu vực, qua đó rút ra những mặt ưu và khuyết điểm để tìm ra giải pháp, bài học kinh nghiệm góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của thể của từng địa phương ;
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 932

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1163