Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di sản văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Sách, Văn hóa dân gian

Những ngôi nhà cổ tiêu biểu ở Đồng Nai

Nhan đề : Những ngôi nhà cổ tiêu biểu ở Đồng Nai / Lưu Văn Du chủ biên ; Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Lê Xuân Hậu, Trần Minh Trí
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2013
Mô tả vật lý : 213 tr. : ảnh tư liệu ; 21 cm
Mã số : 137408
Phân loại : 720.959 775 / NH 556 NG | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống trên đất Đồng Nai thể hiện đặc trưng văn hóa, lịch sử vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai và được bảo tồn giá trị mỹ thuật truyền thống của Nam bộ ;
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84144 ; 2015/LĐ/VV 71308 ; 2015/PM/VV 110529 – 110530 ; 2015/ĐC/VV 909 ; 2016/LĐ/VV 83575 – 83577 ; 2016/ĐC/VV 1128 – 1129

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2491