Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

Những điển hình phụ nữ Đồng Nai

Nhan đề : Những điển hình phụ nữ Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2004
Mô tả vật lý : 140 tr. ; 19 cm
Mã số : 164927
Phân loại : 305.420 959 775 / NH 556 Đ | 23 ;
Tóm tắt : Tài liệu giới thiệu những gương người phụ nữ tốt, đảm việc nước, giỏi việc nhà ở Đồng Nai. Đó có thể là những giám đốc doanh nghiệp, những chủ nhiệm Hợp tác xã năng động trong kinh doanh, đó có thể là những tấm gương lao động khoa học miệt mài để cống hiến trí tuệ cho phát triển, đó cũng có thể là những tấm gương hy sinh vì đàn em thân yêu, vì người thân, vì cộng đồng,… và rất nhiều, rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt để cộng đồng cùng học tập và noi gương ;
Đăng ký cá biệt : 2021/ĐC/VV 1717

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1366