Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích lịch sử, Địa chí Đồng Nai, Khảo cổ học, Luận án, Sách

Những di tích khảo cổ học Cự Thạch ở Đồng Nai trong khung cảnh Việt Nam và Châu Á

Nhan đề : Những di tích khảo cổ học Cự Thạch ở Đồng Nai trong khung cảnh Việt Nam và Châu Á / Nguyễn Hồng Ân
Xuất bản : 2016
Tác giả : Nguyễn Hồng Ân
Mô tả vật lý : 147 tr. ; 29 cm + Kèm bản tóm tắt
Mã số : 147296
Phân loại : 930.109 597 75 / NH 556 D | 23 ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VL 1519

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2081