Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

Những bông hoa việc tốt năm 2015

Nhan đề : Những bông hoa việc tốt năm 2015
Xuất bản : Đồng Nai : [Knxb] , 2015
Mô tả vật lý : 269 tr. ; 21 cm
Mã số : 163034
Phân loại : 302.095 997 5 / NH 556 B | 23 ;
Tóm tắt : Tài liệu giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt ở thị xã Long Khánh – Đồng Nai năm 2015. Nội dung gồm 3 phần. Phần I – Những gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần II – Những gương sáng giữa đời thường. Phần III – Những điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ;
Đăng ký cá biệt : 2020/PĐ/VV 90605 ; 2020/PM/VV 125441 – 125442 ; 2020/LĐ/VV 128872 – 128873 ; 2020/ĐC/VV 1665

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1155