Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

Những bông hoa việc tốt năm 2013

Nhan đề : Những bông hoa việc tốt năm 2013
Xuất bản : [Knxb] : [Knxb] , 2014
Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm
Mã số : 162964
Phân loại : 177 / NH 556 B | 23 ;
Tóm tắt : Tài liệu giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt ở thị xã Long Khánh – Đồng Nai năm 2013. Nội dung gồm 3 phần. Phần I – Những gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần II – Những gương sáng giữa đời thường. Phần III – những điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ;
Đăng ký cá biệt : 2020/PĐ/VV 90525 ; 2020/PM/VV 125372 ; 2020/ĐC/VV 1664

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 736