Tài liệu xem bằng mã QR Code

Giáo dục, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Những bông hoa dâng Bác

Nhan đề : Những bông hoa dâng Bác / Quỳnh Tuấn, Thanh Ân, Trọng Nguyễn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2000
Mô tả vật lý : 391 tr. ; 19 cm
Mã số : 122045
Phân loại : 177 / NH 556 B | 14 ; 39
Đăng ký cá biệt : 2013/PĐ/VV 79211 ; 2018/ĐC/VV 1360 ; 2015/PM/VV 111690 – 111691 ; 2015/LĐ/VV 75833 – 75837 ; 2015/PĐ/VV 84870 ; 2015/ĐC/VV 1041 – 1042

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 664