Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Sách

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng Nai / Chủ biên : Lâm Hiếu Trung, Nguyễn Nam Ngữ ; Thanh Ân
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1996
Mô tả vật lý : 533 tr. : ảnh chân dung ; 27 cm
Mã số : 1280
Phân loại : 959.775 / NH 556 B | 23 ; 9(V)(V312) / NH 556 B | pl19d
Tóm tắt : Cuốn sách ghi giữ những công lao to lớn của các bà mẹ anh hùng ở Đồng Nai, đây là tài liệu giáo dục cho mọi người, nhất là với thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ; Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự alphabel theo tên các mẹ ở từng đơn vị huyện, thành phố và cuối tập sách còn có bảng tra danh sách ứng với số trang để tiện cho việc tìm đọc không theo đơn vị ;
Đăng ký cá biệt : 1997/PĐ/VL 3357 – 3358 ; 1997/PM/VL 52917 ; 2007/PLĐ/VL 10961 – 10962 ; 2013/TSNVL/VL 430;449 ; 2018/ĐC/VL 1472 ; 1504 ; 2007/PXBP/VL 2336

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1246