Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Văn học hiện đại

Nhớ Biên Hòa

Nhan đề : Nhớ Biên Hòa /Khôi Vũ, Nguyễn Thái Hải..
Xuất bản : Đồng Nai :Nxb. Đồng Nai,2005.
Tác giả : Khôi Vũ.
Mô tả vật lý : 261 tr. ;19 cm.
Mã số : 79733
Phân loại : V24 / NH 460 B | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2005/PXBP/VV 6592

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1039