Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Tín ngưỡng tôn giáo, Văn hóa dân gian

Nhạc lễ Nam bộ nghi thức và nhạc lễ trong cúng đình tang ma của người Việt

Nhan đề : Nhạc lễ Nam bộ nghi thức và nhạc lễ trong cúng đình, tang ma của người Việt ở Đồng Nai / Nguyễn Văn Quyết, Phạm Lan Hương, Lâm Nhân
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2005
Tác giả : Nguyễn Văn Quyết ThS
Mô tả vật lý : 160 tr. ; 24 cm
Mã số : 80738
Phân loại : 390.095 977 5 / NH 101 L | 23 ; 384.52(V312) 385.3 | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2005/PM/VL 76501-502 ; 2007/PXBP/VL 7068 ; 2008/PĐC/VL 784 ; 2018/ĐC/VL 1522 – 1523 ; 2006/PĐ/VL 6269 – 6270 ; 2005/PTC/VL 2827 ; 2005/PXBP/VL 6971 ; 2007/PLĐ/VL 4454 – 4456 ; 2003/TC/VL 314

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1769