Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Nghiên cứu, Sách, Sự kiện lịch sử

Nghiên cứu địa ba triều Nguyễn Biên Hòa – Sông Bé – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu

Nhan đề : Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn Biên Hòa – Sông Bé – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu / Nguyễn Đình Đầu ; Trần Văn Giàu giới thiệu
Xuất bản : Tp. HCM. : Nxb. Tp. HCM , 1994
Tác giả : Nguyễn Đình Đầu 1923
Mô tả vật lý : 431 tr. ; 24 cm
Mã số : 17565
Phân loại : 915.977 5 / NGH 305 C | 23 ; 913(V31) | pl19d
Tóm tắt : Là một nước mà có đến 90% cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông, cho nên việc khai khẩn, phân chia ruộng đất là hết sức quan trọng và luôn đi liền với từng làng, từng xã… trong một thể thống nhất của cộng đồng. Chính vì vậy việc nghiên cứu địa bạ là một điều tất yếu và cần thiết nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người và đất nước Việt Nam trong những thế kỷ qua, mà một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này là nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, người đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, trong đó cuốn “Nghiên cứu đại bạ triều Nguyễn Biên Hoà (Đồng Nai, Sông Bé, Bà Rịa-Vũng Tàu)” là công trình nghiên cứu có giá trị bậc nhất cuối thế kỷ 20 ;
Đăng ký cá biệt : 2003/PTC/VL 1292 ; 1995/PĐ/VL 2980 – 2981 ; 2018/ĐC/VL 1514 – 1515 ; 1995/PM/VL 49474 ; 2007/PTC/VL 1292

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1511