Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bảo vệ môi trường, Địa chí Đồng Nai, Sách

Môi trường lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn

Nhan đề : Môi trường lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn / Lê Trình, Lê Quốc Hùng
Xuất bản : H. : Khoa học và kỹ thuật , 2004
Tác giả : Lê Trình
Mô tả vật lý : 246 tr. ; 24 cm
Mã số : 20456
Phân loại : 333.7 / M 452 TR | 23 ; 551.494 505 | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2005/PĐ/VL 6026 – 6027 ; 2018/ĐC/VL 1565 ; 2005/PM/VL 75378 ; 2006/PM/VL 75378

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1327