Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Nai (1945 – 2005) / Biên soạn: Hồ Sơn Đài chủ biên, Dương Hòa Hiệp, Trần Quang Toại
Xuất bản : H. : Quân đội nhân dân , 2009
Mô tả vật lý : 555 tr. : ảnh, sơ đồ ; 21 cm
Mã số : 108049
Phân loại : 355.009 597 75 / L 302 S | 23 ;
Tóm tắt : Tập sách gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất trình bày công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Biên Hoà trong kháng chiếng chống thực dân Pháp; Phần thức hai: Công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân các tỉnh Biên Hoà, Long Khánh trong kháng chiếng chống đế quốc Mỹ và phần thứ ba trình bày công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1185 – 1186 ; 2021/PĐ/VV 91190

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 895