Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Khảo cổ học, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Kiến trúc nhà cổ Đồng Nai

Nhan đề : Kiến trúc nhà cổ Đồng Nai / Ban quản lý di tích – danh thắng
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2012
Tác giả : Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Nai . Ban quản lý di tích – danh thắng
Mô tả vật lý : 179 tr. : ảnh màu ; 24 cm
Mã số : 125347
Phân loại : 720.959 775 / K 305 TR | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu kiến trúc nhà cổ Đồng Nai mang đặc điểm chung của Nam bộ nhưng thể hiện tính độc đáo riêng như kiểu nhà chữ đinh của từng địa phương, … cùng với cư dân từ Đàng ngoài thời nhà Nguyễn thể hiện rõ trên nền hoa văn kiến trúc phản ánh về sự lao động, óc sáng tạo tuyệt vời, trí tưởng tượng phong phú. Các ngành chức năng cần những giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử và vận động người dân giữ gìn di sản văn hóa, kiến trúc cổ địa phương ;
Đăng ký cá biệt : 2013/PĐ/VL 16155 ; 2013/PĐC/VL 894 ; 2014/PĐ/VL 16826 ; 2014/PM/VL 105391 – 105392 ; 2014/PLĐ/VL 65157 – 65158; 66338 – 66343 ; 2017/LĐ/VL 101396 ; 2017/ĐC/VL 1163

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2417

Leave a Reply