Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di tích văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Nhân vật, Lịch sử - Văn hóa, Sách, Sự kiện lịch sử

Hỏi đáp về Biên Hòa – Đồng Nai

Nhan đề : Hỏi đáp về Biên Hòa – Đồng Nai / Phan Đình Dũng, Nguyễn Thanh Lợi
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2010
Tác giả : Phan Đình Dũng
Mô tả vật lý : 495 tr. : ảnh màu, bản đồ ; 21 cm
Mã số : 115371
Phân loại : 915.977 5 / H 428 Đ | 14 ;
Tóm tắt : Gồm những câu hỏi đáp về địa danh, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, dân cư, nhân vật, sự kiện lịch sử, di tích văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề, phong tục tập quán thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai từ khi thành lập cho đến nay ;
Đăng ký cá biệt : 2011/PĐ/VV 75737, 76262 ; 2011/PĐC/VV 813 ; 2011/PM/VV 98971 ; 2011/PLĐ/VV 55860 ; 2013/PĐC/VV 893 ; 2013/TSNVL/VV 10 ; 2011/ĐC/VV 813 ; 2018/ĐC/VV 1583 ; 2011/LĐ/VV 55860 ; 2011/PĐ/VV 75737 ; 2011/PĐ/VV 76262

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 3144