Tài liệu xem bằng mã QR Code

Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Hình ảnh tỉnh Biên Hòa xưa

Nhan đề : Hình ảnh tỉnh Biên Hòa xưa / Trần Quang Toại, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tùng Hiếu biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2018
Tác giả : Trần Quang Toại biên soạn
Mô tả vật lý : 238 tr. ; 25 cm
Mã số : 159858
Phân loại : 959.775 / H 312 A | 23 ;
Tóm tắt : Giới thiệu bộ sưu tập ảnh về công cuộc khai phá, xây dựng vùng đất Biên Hoà ngày xưa và nay là tỉnh Đồng Nai, qua các chủ đề về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế, văn hoá và xã hội ;
Đăng ký cá biệt : 2019/PĐ/VL 21286 ; 2019/PM/VL 122516 – 122517 ; 2019/ĐC/VL 1627, 1652 ; 2019/LĐ/VL 124083 ; 2020/LĐ/VL 129161 – 129162

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1262