Tài liệu xem bằng mã QR Code

Di sản văn hóa, Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách, Văn hóa dân gian

Giáo dục và truyền thông với văn hóa dân gian Đông Nam Bộ

Nhan đề : Giáo dục và truyền thông với văn hóa dân gian Đông Nam Bộ / Huỳnh Văn Tới chủ biên, Phan Đình Dũng, Trần Minh Thương
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2014
Mô tả vật lý : 428 tr. ; 21 cm
Mã số : 137409
Phân loại : 390.095 977 / GI 108 D | 14 ;
Tóm tắt : Nội dung chính gồm hai phần: Trình bày các sắc thái văn hóa dân gian Đông Nam bộ; Giáo dục và truyền thông trong phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống Đông Nam bộ ;
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84143 ; 2015/PM/VV 110527, 110531 ; 2015/LĐ/VV 71305; 71812 ; 2017/LĐ/VV 101434 – 101437 ; 2015/TC/VV 4202 ; 2017/ĐC/VV 1173

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 798