Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai 25 năm xây dựng và trưởng thành

Nhan đề : Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai 25 năm xây dựng và trưởng thành : 1975 – 2000 / Vũ Đình Sùng, Lê Minh Thanh, Bùi Quang Tú, Tạ Quốc Hạnh,… biên soạn
Xuất bản : H. : Giáo dục , 2002
Mô tả vật lý : 414 tr. : hình màu ; 27 cm
Mã số : 141846
Phân loại : 370.959 775 / GI 108 D | 14 ;
Tóm tắt : Khái quát toàn cảnh giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Nai trong 25 năm phát triển với những thành tựu cùng những dự định phát triển trong những năm tới ;
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 1082 ; 2015/PĐ/VL 19038 ; 2016/ĐC/VL 1083

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 793