Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Giáo dục, Sách

Giáo dục Biên Hòa – Đồng Nai xưa và nay

Nhan đề : Giáo dục Biên Hòa – Đồng Nai xưa và nay / Đỗ Hữu Tài, Bùi Quang Huy, Vũ Đình Sùng, Lê Minh Thanh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2002
Mô tả vật lý : 237 tr. ; 19 cm
Mã số : 14946
Phân loại : 370.959 775 / GI 108 D | 23 ; 370.01 / GI 108 D | pl19d
Tóm tắt : Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Một đất nước văn minh, tiến bộ hay không được phản ánh qua nền giáo dục của nó và Đảng ta cũng đã xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” ; Là quê hương có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, hoà cùng với nền giáo dục cả nước, giáo dục Biên Hoà – Đồng Nai cũng đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao: đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, thành lập được trường Đại học Lạc Hồng ; Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về nền giáo dục tỉnh Đồng Nai, chúng tôi giới thiệu cuốn sách “Giáo dục Biên Hoà – Đồng Nai xưa và nay”. Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương, mỗi chương trình bày từng giai đoạn phát triển của nền giáo Biên Hoà – Đồng Nai (từ 1861 – 1945, 1945 – 1975, 1975 – 2000); ngoài ra, cuối cuốn sách có kèm theo danh sách các đơn vị giáo dục tỉnh Đồng Nai và danh sách các nhà giáo ưu tú của tỉnh nhà ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1256

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1608