Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Nghiên cứu, Sách, Văn học - Tác phẩm, Văn học Đồng Nai

Gia Định tam gia

Nhan đề : Gia Định tam gia / Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tĩnh, Lê Quang Định ; Hoài Anh dịch và chú giải ; Huỳnh Văn Tới, Bùi Quang Huy hiệu đính, giới thiệu
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2003
Tác giả : Trịnh Hoài Đức
Mô tả vật lý : 671 tr. ; 21 cm
Mã số : 14968
Phân loại : 895.922 12 / GI 100 Đ | 14 ; 8(V)1.2 / GI 100 Đ | pl19d V11 / 91(V312)
Tóm tắt : Gia Định tam gia là một công trình nghiên cứu tương đối đầy đủ và chính xác về cuộc đời và sự nghiệp của ba nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, học giả xuất sắc, những vị công thần bậc nhất thời nhà Nguyễn gồm Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tĩnh. Với các bài thơ tiêu biểu của bộ ba tác giả này cùng phần dịch nghĩa của nhà thơ Hoài Anh sẽ cung cấp cho độc giả những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất ;
Đăng ký cá biệt : 2004/PĐ/VV 56147 – 56148 ; 2004/PM/VV 73118 – 73120 ; 2004/PXBP/VV 5583 ; 2007/PLĐ/VV 10176 – 10179 ; 2013/TSNVL/VV 08 ; 2013/PĐC/VV 877 ; 2018/ĐC/VV 1276

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1852