Tài liệu xem bằng mã QR Code

Du lịch, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Du lịch Đồng Nai thiên nhiên mời gọi

Nhan đề : Du lịch Đồng Nai thiên nhiên mời gọi : DongNai tourism the sensuous appeal of nature / Vũ Thị Minh Phương chủ biên ; Ngô Thanh Long, Lê Thị Thanh Xuân, Ma Ra Đôn NTL biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai
Mô tả vật lý : 130 tr. : ảnh màu ; 25 cm
Mã số : 146958
Phân loại : 915.977 5 / D 500 L | 14 ;
Tóm tắt : Cuốn sách ảnh ” Du lịch Đồng Nai thiên nhiên mời gọi” giới thiệu về lịch sử khai phá vũng đất Đồng Nai; Giới thiệu về ẩm thực; truyền thống văn hóa và những danh thắng tuyệt đẹp của Đồng Nai. Cuốn sách sẽ là tài liệu quý cho những du khách, bạn đọc thích khám phá, du lịch tại tỉnh Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2016/PM/VL 115675 – 115676 ; 2016/ĐC/VL 1102 – 1103 ; 2016/PĐ/VL 19700

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 797