Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Sách

Đồng Nai qua các kỳ Đại hội Đảng

Nhan đề : Đồng Nai qua các kỳ Đại hội Đảng
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 1991
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai . Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V
Mô tả vật lý : 126 tr. : hình ảnh ; 20 cm
Mã số : 26622
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / Đ 455 N | 23 ; 3K1(V312) 3KV1 / Đ 455 N | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1991/PM/VV 41961 ; 1991/PĐ/VV 24175 ; 1991/PĐC/VV 354 ; 2007/ĐC/VV 354 ; 2018/ĐC/VV 1262

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 906