Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Đầu tư, Phát triển kinh tế, Sách

Điều chỉnh quy hoạch thành phố Biên Hòa đến năm 2020

Nhan đề : Điều chỉnh quy hoạch thành phố Biên Hòa đến năm 2020
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , [2003]
Mô tả vật lý : 111 tr. 28 cm : bản đồ, bảng
Mã số : 141809
Phân loại : 307.760 959 775 / Đ 309 CH | 14 ;
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 992

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1610