Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Địa danh, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Địa danh hành chính – Văn hóa – Lịch sử Đồng Nai

Nhan đề : Địa danh hành chính – Văn hóa – Lịch sử Đồng Nai / Trần Quang Toại chủ biên, Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Lê Xuân Hậu, Trần Minh Trí
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2013
Mô tả vật lý : 878 tr. ; 21 cm + Kèm CD- ROM
Mã số : 137367
Phân loại : 915.977 5 / Đ 301 D | 14 ;
Tóm tắt : Cuốn sách Địa danh hành chính – Văn hóa – Lịch sử Đồng Nai nhằm mục tiêu hệ thống lại toàn bộ về lịch sử hình thành phát triển, và thay đổi của những địa danh hành chính từ cấp xã, phường trở lên; đồng thời hệ thống lại những địa danh văn hóa, địa danh lịch sử gắn bó với địa danh hành chính. Qua đó, thể hiện được sức sáng tạo, chiều dày văn hóa, lịch sử truyền thống của nhân dân Biên Hòa – Đồng Nai trong quá trình lao động, xây dựng và chiến đấu trên 310 năm ;
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84114 ; 2015/PLĐ/VV 71399 ; 2015/PM/VV 110009 ; 2015/ĐC/VV 919

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2420