Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Địa chí tỉnh Biên Hòa

Nhan đề : Địa chí tỉnh Biên Hòa / M. Robert ; Lê Tùng Hiếu, Nguyễn Văn Phúc dịch
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2015
Tác giả : Robert, M
Mô tả vật lý : 252 tr. : ảnh ; 21 cm
Mã số : 146795
Phân loại : 915.977 5 / Đ 301 CH | 23 ;
Tóm tắt : Nội dung tài liệu giới thiệu về lịch sử, địa lý, tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa truyền thống,… của tỉnh Biên Hòa ;
Đăng ký cá biệt : 2016/PĐ/VV 86292 ; 2017/PM/VV 117453 ; 2016/ĐC/VV 1125 – 1126

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1223