Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Địa chí tỉnh Biên Hòa – 1901

Nhan đề : Địa chí tỉnh Biên Hòa – 1901 : Địa lý hình thể, kinh tế và lịch sử của Nam Kỳ / Hội nghiên cứu Đông Dương ; dịch: Lê Tùng Hiếu, Nguyễn Văn Phúc
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2018
Tác giả : Hội nghiên cứu Đông Dương
Mô tả vật lý : 227 tr. : ảnh ; 21 cm
Mã số : 159860
Phân loại : 915.977 5 / Đ 301 CH | 23 ;
Tóm tắt : Nội dung tài liệu giới thiệu về lịch sử, địa lý, tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa truyền thống,… của tỉnh Biên Hòa ;
Đăng ký cá biệt : 2019/PM/VV 122526 – 122527 ; 2019/PĐ/VV 89392 ; 2019/ĐC/VV 1616, 1642 ; 2019/LĐ/VV 122950

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1226