Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách, Sự kiện lịch sử

Phong trào đấu tranh cách mạng của phường Thống Nhất

Nhan đề : Phong trào đấu tranh cách mạng của phường Thống Nhất : Ký sự lịch sử / Đào Tiến Thưởng, Nguyễn Yên Tri
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , [1988]
Tác giả : Đào Tiến Thưởng
Mô tả vật lý : 171 tr. ; 19 cm
Mã số : 75745
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 3KV1(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1989/PĐ/VV 20991 – 20992 ; 1989/PĐC/VV 176 – 178 ; 2018/ĐC/VV 1328 – 1329 ; 2007/ĐC/VV 751 ; 2007/PXBP/VV 4477

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1040