Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách, Sự kiện lịch sử

Phòng trào đấu tranh cách mạng của hai xã Xuân Bình và Xuân Vinh

Nhan đề : Phong trào đấu tranh cách mạng của hai xã Xuân Bình và Xuân Vinh / Chỉ đạo thực hiện: Huyện ủy Xuân Lộc ; Người viết: Võ Văn Thu ; Hiệu đính: Phan Ngọc Danh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1986
Mô tả vật lý : 108 tr. ; 19 cm
Mã số : 6681
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 3KV1 9(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 19../PĐC/VV 20 ; 1997/PĐC/VV 713 ; 19…/PXBP/VV 16 ; 2018/ĐC/VV 1327 ; 2007/PXBP/VV 16 ; 2007/ĐC/VV 20 ; 2007/ĐC/VV 713 ; 2007/ĐC/VV 750

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 894