Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Phong trào công nhân cao su Ông Quế

Nhan đề : Phong trào công nhân cao su Ông Quế / Trần Quang Toại, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Tấn Quốc biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2001
Tác giả : Trần Quang Toại
Mô tả vật lý : 140 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Mã số : 9588
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 9(V312) 9(V)2 / PH 431 TR | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2002/PXBP/VV 5111 ; 2002/PĐ/VV 48652 – 48653 ; 2011/ĐC/VV 831 – 832 ; 2018/ĐC/VV 1337 ; 2007/PXBP/VV 5111

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1518